Hjärt-Lungräddning
för livet

Hjärt-Lungräddning
för livet

Clever Care erbjuder HLR-utbildningar

En utbildning i Hjärt- och lungräddning tar bara ett fåtal timmar av din tid i anspråk, ändå räddar den årligen ett stort antal liv. Vi finns i Göteborg och erbjuder intensiva akutsjukvårdsutbildningar som ger dig och ditt företag, din förening eller en grupp du tillhör tillgång till kunskaper som kan vara helt avgörande vid livshotande tillstånd av hjärt- eller andningsstopp.

Våra utbildningar håller högsta kvalitet och ger din organisation livsnödvändiga kunskaper och färdigheter.

Vad är HLR?

HLR är en förkortning för Hjärt- lungräddning, avsedd att få igång hjärtverksamheten eller andningen hos en person som har drabbats av hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen. Med hjälp av HLR kan blodet pumpas runt manuellt med kraftiga bröstkompressioner, vilket kan ge tillräcklig blodcirkulation i väntan på professionell hjälp. Ju tidigare behandling med HLR börjar desto större är chansen att personen vars hjärta har stannat överlever.

Gå en HLR-utbildning i Göteborg

Företag, grupper och föreningar i Göteborg med omnejd - se hit! En utbildning i akutsjukvård som HLR är en investering för livet. Våra utbildningar är effektiva, omfattande och evidensbaserade och kan hjälpa dig och din personal eller ditt sällskap att rädda liv. På ett fåtal timmar lär du dig allt du behöver veta om hur du agerar korrekt och effektivt i en nödsituation. Våra utbildare är sjuksköterskor med akuterfarenhet som brinner för att förmedla sin kunskap. Vi erbjuder ett antal olika kursformat - Läs mer om våra utbildningar nedan och ta gärna kontakt med oss för mer information.

HLR med hjärtstartare

Denna kurs är en grundutbildning under vilken kursdeltagarna både får lära sig Hjärt-lungräddning från grunden och korrekt användning av en hjärtdefibrillator, eller hjärtstartare. Deltagaren får möjlighet att tillgodogöra sig livsviktiga kunskaper, som hur man känner igen symtomen vid hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp, och hur man ska agera i nödsituationer.

Övriga kursmoment:

 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Rutiner för larm
 • Omhändertagande av medvetslös person
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp

Kursen kräver inga förkunskaper, den tar ungefär två timmar i anspråk, och när du har godkänts kan du rädda ett liv.

Våra instruktörer är alla verksamma specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården och har mångårig erfarenhet av nödsituationer som inkluderar hjärtstopp. När du har genomgått kursen och godkänts genom praktisk och teoretisk examination erhåller du ett certifikat som visar att du har genomfört kursen.

Kontakta oss för offert

D-HLR

D-HLR är en påbyggnadsutbildning som innebär behandling av ett hjärtstopp med vanlig hjärt- och lungräddning och med hjälp av hjärtdefibrillator. Möjligheten att få igång ett hjärta som har stannat ökar avsevärt om man använder en defibrillator, men det är ändå oerhört viktigt att kunna grundläggande HLR. Genom att utbilda er på företaget eller föreningen i D-HLR lär ni er att agera effektivt i en nödsituation och att använda en hjärtdefibrillator på korrekt sätt.

HLR-utbildning Göteborg

Så är kursen utformad

Målet med kursen är att kursdeltagaren lär sig att agera självständigt och effektivt om en vuxen i dennes närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Utbildningen i D-HLR består till stor del av praktisk träning. Efter att ha genomgått utbildningen ska du kunna utföra D-HLR enligt de riktlinjer som gäller i Sverige. Efter att du har godkänts erhåller du ett kompetenskort som bevisar att du har genomfört utbildningen. Efter en teoretisk och en praktisk examination erhåller du ett certifikat.

Kursmoment:

 • Att konstatera hjärtstopp
 • Rutiner för larm
 • HLR
 • Hur man använder en hjärtstartare
 • Vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Luftvägsstopp

Kontakta oss för offert

Vad händer i kroppen vid ett hjärtstopp?

Det som händer vid ett hjärt- eller andningsstopp är att kroppen inte får tillräckligt med syre. Det organ som är mest känsligt för syrebrist är hjärnan, och bara efter tre till fyra minuter utan syretillförsel finns risk för bestående hjärnskador. Målet med HLR är att försöka hålla igång hjärtverksamheten i väntan på en ambulans och professionell sjukvårdspersonal. Har du tillgång till och vet hur man använder en hjärtstartare ökar chansen för den drabbades överlevnad och minskar den för bestående men.

Ingen lång utbildning krävs för att rädda liv

Du behöver inte själv ha genomgått en fullgod sjukvårdsutbildning för att lära dig HLR och på så sätt rädda liv. Det räcker med att genomgå en kort kurs på ett fåtal timmar för att lära dig hur du ska agera i en nödsituation som inkluderar ett hjärtstopp eller andningsstopp. Hör gärna av dig till Clever Care Sverige AB för mer information om våra kurser och utbildningar.

En omvälvande erfarenhet

Att i verkligheten vara med om att en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp kan vara en omskakande upplevelse. Att ha kunskap om hur man ska bete sig och agera kan vara avgörande för den drabbades överlevnad, vilket förstås är ett tungt ansvar att axla. Att ha genomgått en utbildning i HLR ger dig inte bara kunskap utan även självförtroende att våga agera i en situation där någon behöver din hjälp. 

På Clever Care Sverige AB i Göteborg är vi noggranna, metodiska och inkännande. Vi är medvetna om att behov kan se mycket olika ut beroende på grupp och sammanhang, och ser alltid till att ni får den utbildning just ni behöver.

Kontakta oss gärna vid frågor och för ytterligare information - vi finns här för att hjälpa till.

HLR- utbildning i Göteborg