Om oss

Evidensbaserade utbildningar för alla behov

Våra yrkesverksamma utbildare har alla gedigen kompetens och lång erfarenhet inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, intensivvård och/eller räddningstjänsten. Vi brinner för att föra våra kunskaper vidare för att rädda liv. Som företag drivs vi alltid av senaste vetenskapliga evidens, eftersom livräddning kräver relevant och konstant uppdaterad kunskap. Vi vidareutbildar oss fortlöpande för att alltid vara säkra på att vi erbjuder utbildningar av absolut högsta kvalitet.

HLR för alla

Vi är mycket medvetna om att alla kursdeltagare är olika och därmed har olika behov. Vi erbjuder utbildning för HLR för barn och HLR för vuxna som riktar sig både till allmänheten och direkt till sjukvårdspersonal. Läs mer om detta under utbildningar!

Vi ger er goda teoretiska grunder för att sedan lägga mycket fokus på praktiska moment - det hjälper den livsviktiga utbildningen att stanna kvar i medvetandet under lång tid.

Kvalitetssäkrat arbete

Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt vårt arbete för att kunna garantera att vi levererar tjänster som både vi och kunden känner oss nöjda med. Kvalitetsmålen vi sätter för oss själva är en naturlig del i vår värdegrund, och kvalitetsarbetet en process i ständig framåtrörelse.

Stort utbud av utbildningar och säkerhetsprodukter

Utöver HLR erbjuder vi även utbildningar inom Heta Arbeten, hot- och våldsprevention, krishantering och pågående dödligt våld (PDV). Vi kan även erbjuda en rad olika produkter som hjälper till att göra hemmet eller arbetsplatsen till en säkrare miljö bl a hjärtstartare, säkerhetsskyltar och första hjälpen-kit.

Glöm inte - Även grundläggande kunskaper och färdigheter inom akutsjukvård räddar liv. Kontakta oss idag!

Gediget utbud av utbildningar