Utbildningar

Gedigna utbildningar i akutsjukvård

Vi är ett kunnigt företag i Göteborg erbjuder olika former av utbildningar i akutsjukvård med fokus på företag, föreningar och sällskap. Läs nedan om våra olika kurser, och kontakta oss gärna för mer information!

Kompetensutvecklande föreläsningar

Om ditt företag eller förening är aktiva inom sjukvård eller hälsovård kanske ni är i behov av kompetensutveckling i form av informativa föreläsningar? Eller bedriver ni själva sjukvårdsutbildning och önskar extra support i undervisningen? Vi erbjuder föreläsningar skräddarsydda efter era behov, såväl som praktiska övningsmoment inom en mängd områden.

I enlighet med en alltmer avancerad sjukvård ställs höga krav på personal att klara av alltmer avancerade uppgifter. Vi kan hjälpa er att genom både föreläsningar och praktiska moment tillgodogöra er ökade kunskaper inom exempelvis följande områden:

 • Diabetes
 • HLR med hjärtstartare
 • Akutsjukvård
 • I väntan på ambulans
 • Sårvård
 • Provtagning och bedömning av vitala parametrar

Samtliga av våra föreläsare och instruktörer är specialistutbildade sjukvårdare med mångårig klinisk erfarenhet inom respektive område. Alla våra utbildningar och kurser utgår från en individanpassad behovsanalys så att ni som anlitar oss får ut maximalt av er tid.

Kontakta oss gärna för ytterligare information och offertförfrågan!

Första hjälpen i avlägsen miljö

Denna kurs i första hjälpen ger kursdeltagaren värdefulla färdigheter och kunskaper i en utdragen sjukvårdsinsats där omständigheter eller miljö bidrar till att närmaste sjukvårdsinrättning inte kan nås inom ett dygn. Fokus ligger på skador som kan uppstå i samband med både otillgängliga miljöer och naturkatastrofer.

Kursmoment inkluderar:

 • Akut omhändertagande enligt C-ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)
 • Vad bör du ha med dig?
 • Sjukdomstillstånd med fokus på olycka
 • Vädrets påverkan
 • Hur får man kontakt med räddningsenhet?
 • Verklighetstrogna scenarioövningar

Denna kurs tar ca 4 timmar i anspråk. Efter att du har genomgått kursen och godkänts genom praktisk och teoretisk examination erhåller du ett certifikat över avslutad kurs i första hjälpen.

Omhändertagande vid arbetsplatsolycka

Olyckor på arbetsplatser är en tragisk och relativt vanlig företeelse - varje år inträffar allvarliga arbetsplatsolyckor som ibland har dödlig utgång. Dessa traumatiska tillfällen drabbar inte bara den utsatte och hens anhöriga, utan även arbetskollegor. Ofta kan olyckor förhindras genom förebyggande åtgärder, men när de väl inträffar är det viktigt att det finns närvarande på plats som vet hur man ska agera korrekt, snabbt och effektivt.

Vår kurs “Omhändertagande vid arbetsplatsolycka” bistår er med all kunskap ni behöver för att kunna rädda liv och undvika onödigt lidande. Alla företag står inför olika typer av risker, och inför bokning gör vi alltid en noggrann behovsanalys för att säkerställa att ni får exakt det ni behöver.

Exempel på kursmoment:

 • Åtgärder för att stoppa katastrofblödning
 • Hantering av ofria luftvägar
 • Fall från hög höjd
 • Klämskador
 • Brännskador
 • Elskador
 • Kemskador

Erfarna och kompetenta instruktörer

Alla våra instruktörer har omfattande erfarenhet av ambulans- och traumasjukvård, och lär ut enkla men livsavgörande åtgärder vid en allvarlig arbetsplatsolycka. Vi erbjuder även mallar för förloppet efter en svår olycka, allt för att säkerställa att alla berörda får den hjälp de behöver.

Efter godkänd teoretisk och praktisk examination erhåller du ett certifikat på utbildningen du har genomgått. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och offert!

Taktisk sjukvård

Vår kurs “Taktisk sjukvård” är en kurs för nybörjare. Den inkluderar de viktigaste kunskaperna och färdigheterna du behöver för att kunna göra skillnad i en extrem situation. Kursen tar en halv dag i anspråk.

Kursmoment inkluderar:

 • Basal luftvägshantering
 • Att arbeta utifrån konceptet C-ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)
 • Applicera en Tourniquet
 • Tryck- och skyddsförband
 • Tecken på chock
 • Immobilisering
 • Metoder för förflyttning

Taktisk sjukvård

Den här kursen tar fyra intensiva timmar i anspråk, och de förkunskaper som krävs skickar vi till dig i form av material för läsning.

Samtliga kursmoment inkluderar en teoretisk och en praktisk del för att säkerställa att du får en helhetsbild och lär dig korrekta handhavanden. Kursen innebär moment av både fysiska och psykiska utmaningar, detta för att du ska få en känsla för hur din kropp kan reagera i skarpt läge. Alla våra instruktörer och utbildare i denna kurs har mångårig erfarenhet av både akutsjukvård och militär verksamhet.

Vi arbetar alltid utifrån vetenskaplig evidens för att vara säkra på att du tillgodogör dig korrekta kunskaper för att kunna rädda liv!

Efter godkänd teoretisk och praktisk examination erhåller du ett certifikat på avslutad kurs.

Expertis på akutsjukvård i Göteborg