Utbildningar

Gedigna utbildningar i HLR

Alla våra instruktörer har omfattande erfarenhet av ambulans- och traumasjukvård, och lär ut enkla men livsavgörande åtgärder vid en allvarlig olycka. Läs nedan om våra olika utbildningar och kontakta oss gärna för mer information!

Barn-HLR i samhället

Pris: 5000 kr exkl. moms

Denna kurs fokuserar på hur man ska agera vid luft- eller hjärtstop på barn. Den riktar sig till alla i samhället som vill öka sina kunskaper om HLR och HLR för barn specifikt. I kursen ingår även information om hur man bäst säkrar hemmet för att undvika olyckor.

Du kan gärna förbereda dig inför kursen genom att gå HLR-rådets kostnadsfria webkurs.


Vuxen-HLR med hjärtstartare och Första Hjälpen

Pris: 6000 kr exkl. moms

Denna kurs ger kursdeltagaren värdefulla färdigheter och kunskaper om HLR, hjärtstartare och Första Hjälpen. 

Kursmoment inkluderar:

 • HLR med hjärtstartare
 • Första Hjälpen vid blödning
 • Första Hjälpen vid brännskada
 • Första Hjälpen vid akuta eller livshotande sjukdomar.
 • Åtgärder vid luftvägsstopp

Om du vill kan du förbereda dig inför kursen genom att ta HLR-rådets webutbildning. Den fungerar även bra för att friska upp kunskaperna efter kursens slut. 


S-HLR Vuxen (för sjukvårdspersonal)

Pris: 5000 kr exkl. moms

Denna kurs riktar sig till sjukvårdspresonal och ger goda kunskaper om hur man utför HLR och behandlar en patient med hjärtstopp. Allt enligt HLR-rådets riktlinjer.

Kursmoment inkluderar:

 • Identifiera en patient i kritiskt tillstånd
 • Etablera fri luftväg
 • Ge tillräcklig ventilation
 • Stärka teamarbetet
 • Genomgång av akuttvagn för optimering

Ta gärna HLR-rådets webkurs som komplement före och efter kurstillfället.


S-HLR Barn (för sjukvårdspersonal)

Pris: 5000 kr exkl. moms

S-HLR Barn riktar sig mot sjukvårdspersonal och är utformad för att ge rätt förutsättningar att behandla ett barn med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer.

 • Identifiera en patient i kritiskt tillstånd
 • Etablera fri luftväg
 • Ge tillräcklig ventilation
 • Stärka teamarbetet
 • Genomgång av akuttvagn för optimering

Förbered dig gärna genom att ta HLR-rådets webkurs som komplement före och efter kurstillfället.

Expertis på akutsjukvård i Göteborg